• นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

  • บริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

  • ยุวกาชาด สร้างเยาวชนให้ชาติในอนาคต

  • ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์คนพิการทุกประเภท

  • บำบัดทุกข์ยามมีวาตภัย ไฟไหม้ น้ำท่วม

  • ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ชราภาพ

blood donate 2

hero hero

world donate