พิมพ์
รายละเอียด: หมวด: News | เผยแพร่เมื่อ: 12 ตุลาคม 2557 | ฮิต: 27102

blood donate oct2014

blood donate

อยากรู้ไหม... บริจาคโลหิตดีอย่างไร?

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในเดือนตุลาคมหลายสถานที่ ขอขอบคุณผู้ร่วมเสียสละบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์กัน ที่

ภาพกิจกรรมการรับบริจาคบางส่วน

sawang 01 sawang 02
sawang 03 sawang 04
daccord 01 daccord 02
daccord 03 daccord 04
kamlai 01 kamlai 02
kamlai 03 kamlai 04
deeyiam 01 deeyiam 02
deeyiam 03 sirimahachai 03
sirimahachai 01 sirimahachai 02
kuangnai 13-10-2014 01 kuangnai 13-10-2014 02
kuangnai 13-10-2014 04 kuangnai 13-10-2014 03
samrong 01 samrong 02
samrong 03 samrong 04