พิมพ์
รายละเอียด: หมวด: News | เผยแพร่เมื่อ: 07 กันยายน 2561 | ฮิต: 455

act september 2018

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

september act 2018 03 september act 2018 02
september act 2018 04 september act 2018 05
september act 2018 06 september act 2018 01