act december 2018

HNY2562

ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี และใกล้เคียงร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

HNY2562 2

hny 2019

อย่าพลาดชม "งานประเพณีปีใหม่-งานกาขาด ประจำปี 2562 ของจังหวัดอุบลราชธานี" มีการออกร้านพฤกษากาชาด เพื่อหาทุนสนับสนุนกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของอุบลราชธานี พร้อมการแสดงมากมาย ณ บริเวณลานศาลากลางหลังเก่า (ตรงข้ามทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี) 28 ธันวาคม 2561 ถึง 6 มกราคม 2562 นี้

ruam jai kachad 2019

ขอเรียนเชิญ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี 💕💕💕

ร่วมกิจกรรม "วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี"
ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 08:00-16:30 น
ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

ขอเชิญชวนชาวจังหวัดอุบลราชธานี พ่อค้า ประชาชน บริษัท ห้างร้าน เอกชน รวมน้ำใจให้กาชาดเพื่อใช้ในกิจการสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ผู้มีจิตศรัทธาและมีความประสงค์จะสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว แจ้งความประสงค์และสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-255058 และ 045-244821 ต่อ 11 "เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา"

[ ดูภาพกิจกรรมที่นี่ ]

blood donate dec2018

หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี สภากาชาดไทย ออกรับบริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ 1-14 ธันวาคม 2561 ตามวัน/เวลา และสถานที่ในตาราง ถ้าท่านจะร่วมบริจาคโลหิต ควรจะ...

🍲 งดอาหารไขมันสูง
😴 นอนหลับให้เพียงพอ
💪 เตรียมสุขภาพให้แข็งแรง
🥤 ดื่มน้ำเยอะๆก่อนมาบริจาคโลหิต

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๙ น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม นางอิสรีย์ มั่งคั่ง และนางนิชราพุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เลขานุการเหล่ากาชาด เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ/ที่ปรึกษา/และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้เพื่อน้อมสำนึก เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

dec act2018 01 dec act2018 02
dec act2018 03 dec act2018 04

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 14:39 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี / ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี (กลุ่มงานธนาคารเลือด) ร่วมพิธีพระราชทานเข็มผู้บริจาคโลหิต ครั้งที่ 36 และ 108 ครั้ง ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม

dec act2018 05
dec act2018 06 dec act2018 07
dec act2018 08 dec act2018 09
dec act2018 10 dec act2018 11

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก จากศาลากลางจังหวัด ไปตามเส้นทางที่กำหนด โดยมีประชาชนออกมาให้กำลังใจกันอย่างคึกคัก

dec act2018 13 dec act2018 12
dec act2018 14 dec act2018 17
dec act2018 15 dec act2018 16

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.09 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหัวดอุบลราชธานี มอบกรรมการ/ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และภริยาปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ อำเภอนาตาล ได้ยอด 230 รายและผู้บริจาคดวงตาอวัยวะ 4 ราย

dec act2018 18 dec act2018 19
dec act2018 20 dec act2018 21

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิก/เจ้าหน้าที่ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชทานปรืญญาบัตร ณ มหาวิทยาอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ณ ท่าอากาศยาน กองบิน 21

dec act2018 22 dec act2018 23
dec act2018 24 dec act2018 25
dec act2018 26 dec act2018 27

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.09 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบให้ นางอิสรีย์ มั่งคั่ง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมที่ปรึกษา กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี และ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (กลุ่มงานธนาคารเลือด) ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

dec act2018 28 dec act2018 29
dec act2018 30 dec act2018 31
dec act2018 32 dec act2018 33

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.09 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบให้ นางอิสรีย์ มั่งคั่ง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ แก่ราษฎรที่ประสลเหตุอัคคีภัย ณ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

dec act2018 34 dec act2018 37
dec act2018 35 dec act2018 36